Brott under permission ovanliga

En studie från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) visar att ytterst få brott begås under permissioner.
Efter polismorden i Malexander skärpte Kriminalvårdsstyrelsen förra året permissionsreglerna för fångar mycket kraftigt. Det skedde efter avslöjandet att polismördarna hade begått en rad grova brott under sina permissioner. Men studien från BRÅ visar att brott under permissioner är något mycket ovanligt. I BRÅ-studien ingår samtliga 9.300 fångar, som frigavs 1998, det vill säga två år innan dom strängare reglerna för permissioner trädde i kraft. Av dessa var det bara 29, som hade begått något brott under sina permissioner. Överhuvudtaget är det en liten andel av de dömda, som missbrukar sina permissioner. Misskötsamheten består vanligen i att fången inte kommer tillbaka till anstalten i tid eller att han eller hon är drogpåverkad.