Landsbygdsfrågor

Vem ska bry sig om de som bor på landet och kommer politikerna att ta upp de frågor som rör folk på landsbygden? För för första gången har de tre storstadslänen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne län fått majoritet i riksdagen. Ja, i det här valet är alltså antalet riksdagsledamöter som kommer från de tre stora länen i landet fler än de som kommer från övriga Sverige. Ola Nordebo, ledarskribent på Västerbottens Kuriren och Johan Forsell, näringsutskottet medverkar. 16-timmen