Diktatorn och folket

Den kontroversiella utställningen "Hitler and the Germans" slog upp dörrarna 15 oktober
2010 i Berlin och lyfter fram det tyska folkets roll i 
Hitlers politiska framgångar.

Här är ett radioreportage om maktövertagandet 1933.

Berättaren Vilhelm Scharp var själv lektor vid universitetet i Berlin på 30-talet, varifrån han såg nazismen växa sig allt starkare.