Kan förklaras oskyldig efter att ha avrättats

2004 avrättades en man i Texas för att ha dödat sina tre små barn. Nu har en domstol återigen tagit upp hans fall och han kan bli den första i USA som förklaras oskyldig efter att ha blivit avrättad.

De tre barnen dog när familjens hus söder om Dallas brann ner, det var 1991. Den tekniska utredning som genomfördes kom till slutsatsen att branden var anlagd och pappan Cameron Todd Willingham dömdes till döden. Guvernören i Texas stod fast vid domen och 2004 avrättades Willingham.

Hans fall har under åren blivit mycket uppmärksammat och nu har en domare på egen initiativ återigen tagit upp det. Vid domstolsförhandlingen förklarade en brandexpert att den tidigare utredningen var mycket bristfällig och att branden med största sannolikhet inte alls var anlagd. Det mesta talar för att domaren Charlie Baird kommer att förklara att Willingham var oskyldig.

Men det juridiska läget är oklart. För det första har en överordnad appelationsdomstol beordrat domaren att avbryta den pågående processen. Fast det beslutet kommer sannolikt att tas tillbaka och i så fall kan Baird komma med sitt utlåtande. Men inte heller då är situationen helt klar. Den domstolsförhandling som genomförts är väldigt ovanlig och är inte en traditionell rättegång. En möjlighet är i varje fall att den kan leda till att guvernören Rick Perry kommer att postumt benåda Willingham - å andra sidan var det samma Perry som gav klartecken till avrättningen.

Att oskyldiga döms till döden är inte ovanligt i USA. Bara i Texas har det senaste decenniet elva människor i sista stund räddats från att bli avrättade genom att det visat sig att de var oskyldiga.