Betalningsanmärkningar vanligt hos kommuner

Svenska kommuner är dåliga på att betala sina räkningar i tid. Vid en jämförelse mellan Sveriges tio folkrikaste kommuner och de tio till omsättningen största företagen har kommunerna femtio gånger fler betalningsanmärkningar.

– Jag tycker naturligtvis att det här är oacceptabelt, att man som stor inköpare inte uppfyller de egna avtal som man själv har ingått i och att man då också inom offentlig sektor, som ska föregå med gott exempel, inte lever upp till ganska grundläggande krav man kan ställa på organisationer, säger Niklas Égels Zandén, forskare i företagsetik Handelshögskolan i Göteborg.

När en privatperson får betalningsanmärkningar leder det ofta till svårigheter med att låna pengar, köpa på avbetalning, skaffa lägenhet eller telefonabonnemang. För kommunerna blir det däremot få eller inga följder.

Stockholms stad har rekordmånga anmärkningar, 281 stycken sammanlagt de senaste fem åren. Det kan jämföras med Sveriges till omsättningen största företag, Volvo AB, som har tre.

Gunnar Björkman är chef för finansieringsavdelningen i Stockholms Stad. Enligt honom betyder betalningsanmärkningarna inte någonting för kommunernas affärer.

– Absolut inte, säger Gunnar Björkman.

Det är inom alla områden som kommunerna missar att betala räkningarna. Det är räkningar från elbolag, apotek, väktarbolag, tv-avgift, felparkeringsavgifter, byggmaterial och mobilsamtal bland annat.

Men också från småföretag, där en försenad inbetalning kan ha stor betydelse för företagets överlevnad. Gunnar Björkman skyller Stockholms betalningsanmärkningar på den stora organisationen.

– Stor organisation, decentral organisation, vi är en juridisk person, vi är 14 statsrådsnämnder, kanske 17 nämnder, 8 000 kostnadsställen som det ska ut i. Det tar tid, vilket inte är en ursäkt, men en förklaring, säger Gunnar Björkman.

Gemensamt för kommunerna är att de inte har några stora skulder, utan just att de inte betalar i tid.

En jämförelse visar att Sveriges till omsättningen tio största företag sammanlagt har tio betalningsanmärkningar och de tio folkrikaste kommunerna sammanlagt har 540 stycken, de senaste fem åren.

– Man kan tänka sig att en hög etik borde vara minst lika självklart, om inte mer självklart, inom offentlig sektor än i det privata näringslivet. Privat näringsliv har bättre struktur och organisation och kanske tar det på större allvar, att inte få betalningsanmärkningar, säger Niklas Égels Zandén, forskare i företagsetik.