EKOT GRANSKAR HEMSJUKVÅRDEN

Läkare träffar sällan multisjuka patienter

I en doktorsavhandling om hemsjukvården framkommer att patienter som lider av flera sjukdomar träffar läkare mer sällan än andra patienter i jämförbar ålder. Patienterna fick också färre hembesök av läkare under det år studien pågick.

Sonja Modin är distriktsläkare på Stuvsta vårdcentral i södra Stockholm, och forskaren bakom avhandlingen.

– De här patienterna i hemsjukvården som är multisjuka träffade läkare mer sällan än patienter i motsvarande ålder. Och det hänger säkert ihop med det de inte kan ta för sig, säger Sonja Modin.

Friskare patienterna har exempelvis möjlighet att själv ta sig till en vårdcentral för att träffa en läkare.

En patient med flera sjukdomar som exempelvis också lider av demens har svårare att uttrycka att den behöver läkarhjälp. Här har läkarna ett stort ansvar.

– Distriktsläkarna skulle behöva gör fler hembesök och träffa dessa patienter oftare, säger Sonja Modin

I studien om den basala hemsjukvården utgår Sonja Modin utifrån tre vårdcentraler i Stockholm.

Flera av patienterna fick inte träffa sin medicinskt ansvarige distriktsläkare på ett helt år. All kontakt mellan patient och distriktsläkare gick genom en sjuksköterska.

Utifrån fragmentariska patientuppgifter, som kunde vara andra hands och ibland också tredje hands uppgifter, tog läkaren beslut om läkemedel, remisser och planerad vård för patienterna.

– Det är väldigt svårt att få en samlad bild av patienternas vård, säger Sonja Modin.

Många av patienterna i studien fick mediciner utskrivna av flera specialistläkare, men det är inget som den medicinskt ansvarige distriktsläkaren fick veta.

Här finns det ett problem med att vara ansvarig läkare.

– Det är många olika läkare inblandade som ordinerar mediciner och det finns en oklar ansvarsfördelning, säger Sonja Modin.

Att det är många vårdgivare som är inblandade i en patient gör att det är svårt, för att inte säga omöjligt, för en medicinskt ansvarig distriktsläkare att överblicka den enskilde multisjukas vård:

– De som är inblandade skulle behöva ha en gemensam vårdplan, säger Sonja Modin, distriktsläkare på Stuvsta vårdcentral.