Karl-Petter Thorwaldsson utreder föräldraförsäkringen

Förre SSU-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson, som ursprungligen kommer från Kosta, ska utreda föräldraförsäkringen.

Karl-Petter Thorwaldsson, som idag är ombudsman på Svenska Metall och ordförande i ABF, har utsetts som utredare av barn- och familjeminister Berit Andnor. Utredningen ska vara klart senast den 1 september nästa år.

Det har varit många diskussioner den senaste tiden om hur föräldraförsäkringen ska bli mer jämställd, och hur man ska få papporna att ta ut mer föräldraledighet.

Översynen ska utgå från barnens bästa och bidra till en ökad jämställdhet mellan könen.