Lördagsintervjun

Ullenhag tror på vård för papperslösa

Sverige nye integrationsminister, folkpartisten Erik Ullenhag, tror att regeringen kommer att förverkliga rätten för gömda eller papperslösa flyktingar att få sjukvård.

Frågan är kontroversiell i regeringen eftersom Moderaterna har motsatt sig rätten till vård för papperslösa men integrationsministern räknar alltså med att de andra koalitionspartierna kan driva igenom förslaget:

– Jag tror vi kommer att komma i mål både med vård för gömda och skolgång för gömda barn. Alla barn har rätt att gå i skolan.

Vård för papperslösa har ju varit en långdragen historia där Moderaterna och ni i Folkpartiet har olika åsikter. Vad är det ni tror att regering kommer att göra?

– Jag kommer att fortsätta argumentera för vad vi tror på och vi är inte ensamma i regeringen heller. Vi tycker att det är rimligt att du ska kunna få akut och nödvändig vård även i fall du är papperslös.

Efter Sverigedemokraternas intåg i riksdagen har regeringen bjudit in Miljöpartiet och Socialdemokraterna till samtal om invandrings- och integrationspolitik, en invit som sätter fingret på oenigheter inom bägge de politiska blocken.

Inom regeringen finns alltså en diskussion om bland annat papperslösa flyktingar. I den sakfrågan har de mindre borgerliga partierna mer gemensamt med Miljöpartiet än med Moderaterna.

Den rödgröna sidan riskerar att splittras av regeringens invit. Vänsterpartiet, som inte har bjudits in, motsätter sig att miljöpartisterna gör egna överenskommelser med regeringen om flyktingpolitik.

I sak är det ännu oklart vilken sorts uppgörelse regeringen har tänkt sig. Erik Ullenhag uttrycker sig försiktigt inför sitt första möte med Miljöpartiets och Socialdemokraternas representanter.

– Till att börja med får man föra ett samtal och höra lite om deras agenda. De är också människor som är lite nya i sina roller, säger Erik Ullenhag, integrationsminister (FP).