Tilläggsförsäkring försvann med sjukpenningen

För många sjuka har regeringens nya regler inneburit ett rejält avbräck ekonomiskt. En bidragande orsak är att många tilläggsförsäkringar försvinner samtidigt som sjukpenningen dras in.

William Hemberg, som Ekot följt, blev utförsäkrad vid årsskiftet och han är en av de drabbade.

– Här åker man ju ut på grund av att dagar har förbrukats, inte på grund av att man plötsligt blivit frisk. Och då ryker ju de pengarna också och det här systemet är fortfarande kvar, säger han.

William Hemberg, eller Bill som han hellre kallar sig, var före årsskiftet sjukskriven på halvtid eftersom han bara klarade av att jobba förmiddagar. Vid lunchtid har han så ont i huvudet efter en hjärnhinneinflammation för några år sedan att han helt enkelt inte orkar jobba längre.

Bill var en av de första som vid årsskiftet 09/10 fick lämna sjukförsäkringen på grund av regeringens ändrade regler. Då slutade Försäkringskassan betala ut sjukpenningen. Men något som Bill inte hade räknat med var att hans kollektivavtalade försäkring hos Alecta också upphörde.

Tilläggsförsäkringen var nämligen kopplad till Försäkringskassans bedömning. Ingen sjukpenning – ingen tilläggsförsäkring. Förutom sjukpenningen på 9 500 försvann alltså ytterligare drygt 4 500 kronor.

Bill som trots allt hade sin halvtidslön och en fru med inkomster ser sig inte som värst drabbad, men han tycker systemet är djupt orättvist och att politikerna i allra högsta grad är ansvariga:

– Inget annat försäkringsbolag får ändra i reglerna på en pågående försäkringsaffär, men här har staten gjort det. Så det är lagstiftningens totala ansvar att detta har skett, säger Bill Hemberg.

Men Gunnar Axén, moderat ordförande för riksdagens socialförsäkringsutskott och också ordförande för den stora parlamentariska utredningen om framtidens försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet, han menar att politikerna inte kan hållas ansvariga för försäkringar som ligger utanför den allmänna sjukförsäkringen.

– Om det är en privat försäkring eller en kollektivavtalad försäkring så måste de som tecknat försäkringen förstå vilka villkor som gäller och faktiskt själva känna ansvar för det. Det är ingenting vi politiker har inflytande över, privat utformade försäkringar.

Men Bill Hemberg hade tecknat den här försäkringen innan politikerna ändrade reglerna?

– Då måste han vara medveten om att han har tecknat en försäkring som är kopplad till ett regelverk som kan förändras. Vi har inte ändrat hans avtal eller hans försäkring, säger Gunnar Axén.