Kritik mot förslag om tvingande mammaledighet

Nyblivna mammor ska tvingas att vara lediga minst sex veckor direkt efter förlossningen. Det är en av delarna i EU:s förslag till ny lagstiftning för mammaledighet.

Lagförslaget är hårt kritiserat inför EU-parlamentets omröstning den här veckan.

Bara att EU vill använda ordet mammaledighet i stället för föräldraledighet har vållat mycket politisk ilska, inte minst i Sverige.

I dag gäller minst 14 veckors mammaledighet inom EU. I flera år har det varit aktuellt att höja miniminivån till runt 20 veckor, och i nästa vecka ska EU-parlamentet ta ställning till ett förslag där det bland annat blir obligatoriskt för mammor att vara hemma sex veckor direkt efter förlossningen.

Då ska de dessutom ha 100 procent av sin lön, vilket är mer än vad som i dag gäller i de flesta EU-länder, däribland Sverige. För svensk del skulle det här bli den praktiska förändringen av en ny lagstiftning på EU-nivå.

Frågan om mammaledighet fortsätter att vara politiskt mycket svårhanterlig. Vänsterpartisten Eva-Britt Svensson är ordförande i EU-parlamentets utskott för jämställdhet, och menar att parlamentet kanske kommer rösta för ett helt nytt kompromissförslag.

– Mammor ska kunna ha 18 veckors mammaledighet. Ett förslag om två veckors pappaledighet har tagit bort i kompromissen. Sedan lägger man också till att år 2020 ska man höja antalet veckor från 18 till 20 för mammorna och då ska man också ha en full betalning. Det är kompromissen, säger Eva-Britt Svensson.

Men även det här kompromissförslaget får kritik, bland annat av Eva-Britt Svensson. I de EU-länder där arbetsgivarna betalar ersättning till sina mammalediga anställda har arbetsgivarna länge protesterat för att det blir för dyrt med ny EU-lagstiftning,

– I de här länderna har vi redan i dag väldigt dålig sysselsättningsgrad och det kan bli ännu svårare för kvinnor att överhuvudtaget få ett arbete och försörjningen när arbetsgivarna ska vara skyldiga att betala full lön, säger Eva-Britt Svensson.

I dagarna har det också kommit kraftfull kritik från den brittiska regeringen. Storbritannien är det land som ekonomiskt sett troligen har mest att förlora på en ny EU-lag om mammaledighet.

Enligt nyhetsbyrån AFP skulle den brittiska notan för mammaledighet mer än fördubblas om förslaget blir verklighet; från drygt 20 miljarder kronor per år nu till runt 45 miljarder. Detta i en tid när den brittiska staten måste göra mycket stora besparingar för att få ordning på sin krisande ekonomi.

Hur sannolikt är det att den här frågan, om den går igenom EU-parlamentet, att den även går igenom ministerrådet så småningom?

– Det blir väldigt svårt att få igenom det i rådet. Det är inte bara britterna som skriker högt, väldigt många medlemsländer som skriker högt och inte kan acceptera det här. Enligt min mening tror jag kanske det bästa är att nu blir det ingenting med det här direktivet. Det innebär att då är frågan fortfarande het och då finns det en möjlighet att komma med bättre förslag som tar hänsyn till att det ska vara en rätt för både mammor och pappor, och att man har barnperspektivet med sig, säger Eva-Britt Svensson.