"Ett ingrepp i avtalsrätten"

Socialdemokraternas talesperson i sjukförsäkringsfrågor, Tomas Eneroth, reagerar mot att många tilläggsförsäkringar försvinner för personer som mister sin sjukpenning från Försäkringskassan.

– Problemet med de nya reglerna är att du inte får rätt till någon sjukpenning, trots att du är allvarligt sjuk, på grund av de tidsregler som regeringen har drivit igenom, säger Tomas Eneroth.

Tidigare under måndagen kunde Ekot berätta att många tilläggsförsäkringar försvinner för personer som mister sin sjukpenning från Försäkringskassan. Det innebär att inte heller den försäkring som tagits genom fackliga organisationer, eller privat, gäller när sjukpenningdagarna är slut.

– Du har alltså varit med och betalat en försäkring med egna pengar och avstått löneutrymmet och ändå får du inte rätt till ersättning, på grund av att regeringen förhindrar detta. Det tycker jag är ett ingrepp i avtalsrätten.

Eva Adolfsson, pensionsekonom på Alecta, säger att de här kollektivavtalsförsäkringarna alltid har följt villkoren i den allmänna sjukförsäkringen. Det innebär att de bara betalas ut till den som har sjukpenning eller sjukersättning.

– Vi använder oss av det regelverk som arbetsmarknadens parter har enats om, säger Eva Adolfsson.

Gunnar Axén som är moderat ordförande för riksdagens socialförsäkringsutskott, menar att politikerna inte kan hållas ansvariga för försäkringar som ligger utanför den allmänna sjukförsäkringen.

Men Socialdemokraternas Tomas Eneroth håller inte med.

– Jag tycker att det enda rimliga är att vi nu får en ordentlig genomlysning av detta. Vi kommer att begära en utfrågning i riksdagen om gränssnittet mellan avtalsförsäkringar och sjukförsäkringar. Vi kan inte ha en ordning där staten hittar på egna tidsgränser och därmed retroaktivt förändrar den förhandling som hållits mellan parterna på arbetsmarknaden, säger Tomas Eneroth.