Norrland

Partierna överens om norrländsk regionkommun

Politikerna i Västerbotten vill nu ta ledningen i arbetet för att en norrländsk storregion ska bli verklighet. De sju riksdagspartierna i länet är överens och man vill att alla de fyra nordligaste länen ska gå ihop i en regionkommun.

Centerpartisten Ewa-May Karlsson ser det som nödvändigt att alla fyra län är med.

– Vi behöver vara tillräckligt många, så krasst är det. Har vi för liten population så har vi inte tillräcklig förmåga att påverka. Därför behövs hela Norrland, säger Ewa-May Karlsson.

De sju partierna i Västerbottens landstingsfullmäktige kom idag med tydliga besked i regionfrågan. Antingen en storregion med alla de fyra nordligaste länen eller så väntar vi tills alla fyra vill vara med.

Det här betyder att man förkastar de tidigare ansökningarna till regeringen där Norrland delades i två. Den gången ansökte Norrbotten, Västerbotten och större delen av Västernorrland om att bli en region. Jämtland ville istället bli en region tillsammans med Sundsvall och Ånge.

Men regeringen sa nej till de ansökningarna och tillsatte ännu en statlig utredning i frågan. Nu är målet att regionen ska bli verklighet 2015.

Kristdemokraten och riksdagsledamoten Anders Sellström från Umeå tror inte att regeringen kommer att acceptera något annat än en region i Norrland.

– Jag tror att det är de fyra norrlandslänen som gäller för att regeringen ska kunna fatta beslut i frågan. Man är inte beredd att slå sönder Norrland genom att dela upp det i två delar. Vi blir för få personer och vi får inte den styrka som krävs för att kunna hantera frågor inte bara nationellt utan framförallt i ett europaperspektiv, säger Anders Sellström.