Tysk "grön" cement halverar koldioxidutsläppen

1:47 min

Den mycket energikrävande tillverkningen av cement orsakar utsläpp av koldioxid som är dubbelt så stora som den utskällda flygindustrins. Men nu har forskare i Tyskland tagit fram en helt ny teknik för tillverkning av cement, som kan halvera klimatpåverkan.

– Med en sådan här kraftig stålbehållare kan ni göra grön cement i en vanlig köksugn, berättar forskaren Peter Stemmermann på Karlsruhe Institute of Technology som lett arbetet med den nya cementen.
– Ni tar stålbehållaren och fyller den med kalk och lite vatten. Skruva sen fast locket ordentligt och lägg den i ugnen i fem timmar. Sedan väntar ni tills den har svalnat, tar ut innehållet och maler det till ett fint pulver. Så är det färdigt, avslutar Peter Stemmermann.

Cement är det klister som håller ihop hela vår värld. När det blandas med sand och vatten bildas betong, världens vanligaste byggmaterial. Men för att få göra cement idag krävs förbränningsugnar som vid 1450 graders värme bränner kalk och lera. En mycket energikrävande process som står för drygt fem procent av de globala koldioxidutsläppen. Det innebär att cement är en dubbelt så stor utsläppskälla som flyget.

Med den nya tekniken räcker det alltså i princip med en vanlig köksugn och en tryckbehållare, för att tillverka en lika bra cement.
– Det innebär en halvering av utsläppen av koldioxid vid tillverkningen, säger Peter Stemmermann.

Bakom den enkla tekniken ligger 15 års arbete där forskarna undersökt cement på nanonivå. Nu byggs en första testfabrik där den nya cementen ska tillverkas. Men först om 10 år räknar Peter Stemmermann med att cementen är godkänd och används på byggen.

Marcus Hansson
klotet@sr.se