Ingen massage till personalen

Personalen på äldreboendet Karl-Johangårdarna i Sandviken har ansökt om att få anställa en person på deltid som kan ge massage. Orsaken är att många har ont i bland annat rygg och nacke. Kommunstyrelsen ska ta ställning men utvecklingskontoret har redan sagt nej. Orsaken är att utvecklingskontorets pengar ska gå till nya idéer inom äldreomsorgen och dit räknas inte massage.