Nya riktlinjer ska ge bättre tandvård i hela landet

1:44 min

Mindre antibiotika, färre fluortabletter, inget antibakteriellt munvatten, men mer patientmedverkan. Det är några av de rekommendationer som Socialstyrelsen har tagit fram och som ska förbättra svensk vuxentandvård och göra den mer likvärdig över landet.

Socialstyrelsen har för första gången lagt fram riktlinjer för hur vuxentandvården ska se ut i Sverige. I dag finns det stora variationer i behandlingar över landet, och det är inte alltid vetenskapen som styr, enligt projektledaren Nils Oscarson.

– Det är alltid svårt att vara uppdaterad som tandläkare och tandhygienist i dag. I det här arbetet har vi identifierat över 30 000 vetenskapliga artiklar. Att ständigt hålla sig uppdaterad kräver väldigt mycket i en pressad arbetssituation som tandvården i dag är.

Socialstyrelsen vet inte om tandvården i dag använder det mest effektiva, och vetenskapligt bevisade arbetssättet. Men en undersökning om rotfyllningar visar att mer än hälften av tandläkarna inte använder de rekommenderade metoderna.

Det ska nu riktlinjerna råda bot på. Dessutom vill Socialstyrelsen att tandläkare och hygienister ska bli bättre på rådgivningen till patienterna.

Det behövs en mer kvalificerad rådgivning som tar in patienternas behov, säger Elisabeth Wärnberg Gerdin som har varit med och utarbetat riktlinjerna.

– Så mycket av behandling, både förebyggande och sjukdomsbehandling, och att hålla kvar en lyckad behandling, bygger på patientens egen medverkan i tandvården.

Socialstyrelsen vill också att patienterna ska bli mer delaktiga i vården. Men en hel del produkter som man kan använda för egenvård av sina tänder, till exempel fluortabletter, kan man vara utan, bara man borstar tänderna två gånger om dagen, säger Nils Oscarson.

– Just de här fluortabletterna, fluortuggummin, fluortandtråd och så vidare, som finns som tillägg, ger en väldigt liten tilläggseffekt för vuxna. Då är det bättre att lägga pengarna på något annat. Liksom den här rikliga förekomsten av antibakteriella munvatten som vi ser både i reklam och på apotek. Det har egentligen ingen praktisk betydelse vid behandling av sjukdomar, säger Nils Oscarson.