BODEN

Strejkande soldater omplaceras

1:36 min

De 20-talet soldater från I 19 i Boden, som vägrade fullfölja övningar i Eksjö omplaceras

Deras fem chefer anmäls till Försvarets personalansvarsnämnd för disciplinära åtgärder. Det beslutade chefen för I 19 överste Olof Granander på onsdagen.

- Vi upplöser plutonen och omplacerar soldaterna och befälen inom I 19. Vi ska också bygga upp en ny pluton med en ny chef, säger han.

Det var den femte oktober, som soldaterna i spaningsplutonen från Norrbottens regemente I 19 avbröt sin medverkan i övningen i Eksjö och sjukskrev sig. Missnöjesaktionen ledde till att ledningen kallade hem dem till Boden, där de fortsatte sin utbildning.

Soldaterna var missnöjda med den ekonomiska ersättningen under övningarna liksom med den långa arbetstiden och att det var för lite tid för återhämtning.

Översten Olof Granander förstår synpunkterna och låter soldaterna behålla jobbet, men de omplaceras alltså. De har samtidigt möjlighet att söka till den nya plutonen, som ska vara klar i slutet av januari.

- Det är mycket allvarligt att soldaterna lämnade plutonen. Det är precis lika allvarligt som i det civila näringslivet, när man lämnar sin arbetsplats, säger han.

Niklas Jälén Sveriges radio Norrbotten