Billigare bredbandsutbyggnad

Kostnaderna för sörmländska kommuner att bygga bredbandsnät kan mer än halveras.
Det sedan näringsminister Björn Rosengren kommit överrens med Kommunförbundet att kommunerna bara ska betala fem procent av utbyggnaden jämfört med 60 procent som det tidigare var bestämt. Göran Forssberg, ordförande i kommunstyrelsen i Nyköping välkomnar förslaget och menar att det gynnar de mindre orterna som också ska vara med i bredbandsutbyggnaden. Orsaken till att kommunerna inte behöver betala lika mycket pengar som det tidigare var bestämt är att det gått för långsamt för kommunerna att komma igång med utbyggnaden.