Acta kan ändra svensk lag

1:05 min

Sverige kan inte ansluta sig till det så kallade Actaavtalet, som är ett internationellt avtal som ska göra det lättare att bekämpa piratkopiering, utan att ändra lagen.

Men nu säger justitieminister Beatrice Ask att det kanske blir en sådan ändring.

– Sveriges utgångspunkt har alltid varit att den rättsliga regleringen inte ska gå längre än vad som redan gäller i Sverige, sa justitieministern i riksdagen under torsdagen.

Nu kan det ändå bli en ändring i svensk lag. Enligt Beatrice Ask en liten ändring.

– Acta skulle endast kräva en mindre justering i svensk rätt och det i varumärkeslagen, menar Ask.

I dag måste den som äger rättigheterna först göra en anmälan för att polisen ska kunna ingripa mot någon som säljer saker under falska varumärken. Men Actaförslaget skulle ge polisen rätt att agera på egen hand utan någon anmälan.

Det är den ändringen som skulle ske inom svensk rätt i och med Actaavtalet.

Alla Eu-länder är med i förhandlingarna kring Actaavtalet och nu är det hos EU som bollen ligger enligt justitieministern.

– Utvecklingen i EU kommer att avgöra den fortsatta hanteringen av Acta och mot den bakgrunden ser jag i dagsläget ingen anledning för Sverige att vidta några åtgärder för att EU inte ska kunna underteckna avtalet, säger hon.