P1-morgon fredag 22 oktober

Lasermannens offer orolig att historien upprepar sig

7:19 min

Skjutningarna i Malmö som tycks rikta sig särskilt mot personer med invandrarbakgrund och där polisen säger att det kan vara samma gärningsman bakom flera av fallen, har skapat en diskussion i media om en rasistisk "tidsanda" paralleller dras till tidigt 90-tal då den så kallade lasermannen härjade. Lasermannens fjärde offer blev Heberson Vieira da Costa. Idag är han orolig för att historien ska upprepa sig. Hör Håkan Widmans reportage.
Samtal med Per Svensson, kulturskribent på Sydsvenskan och Marie Demker, statsvetare Göteborgs universitet.
Samtal med Jan Olsson, som var delaktig i utredningen av Lasermannen och är tidigare chef för Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp.