Tvååring dog - brister funna i vården

Både Socialstyrelsen och Akademiska sjukhuset har funnit brister i vården av en två och ett halvt-årig pojke som dog av andnings- och hjärtsvikt för snart två år sedan.

Det var i början av 2009 som pojken kom in till barnakuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han var då livlös och försöken att återuppliva honom avbröts efter ungefär en timme. 

Pojken hade haft problem med luftvägsinfektioner hela hösten och hade varit i kontakt med flera olika sjukvårdsinrättningar. Han fick antibiotika flera gånger, men blev inte bättre utan tröttare och magrare.

Vid jul kom han till barnakuten på Akademiska sjukhuset och bedömdes då ha en virusinfektion. Åtta dagar senare kom han tillbaka och avled.

Det konstaterades sen att han hade en bakterieinfektion med streptokocker, var i ena lungsäcken och att han dog av andnings- och hjärtsvikt.

Akademiska sjukhuset har anmält det här till Socialstyrelsen, men också gjort en egen utredning.

I den kom de fram till att arbetet i den akuta livräddningssituationen hade kunnat går fortare om narkosläkaren haft en sjuksköterska med sig - och rutinerna har nu ändrats så att läkaren alltid har det när de får larm från barnakuten

För att något liknande inte ska hända igen har läkarna på barnsjukhuset också diskuterat fallet med slutsatsen att man ska lyssna på föräldrarnas beskrivning av ett barns sjukdomsförlopp och ordna så bra kontinuitet som möjligt i vården.

Socialstyrelsen pekar på samma brist som sjukhuset funnit vid den akuta situtationen och påtalar också att vården av pojken i ett tidigare skede  hade brustit i kontinuitet och överblick när flera vårdgivare var inblandade.

Socialstyrelsen har också börjat ett ärende kring sjukvårdsrådgivningsföretaget MedHelp, med anledning av vad som kommit fram i det här ärendet.