Neapel

Våldsamma protester mot soptipp i Italien

1:52 min

Sophanteringen i Neapel väcker åter nya protester. Igår drabbade upprörda demonstranter samman med polisen och flera skadades. Protesterna riktar sig mot att en ny stor soptipp ska anläggas i staden.

Ilskna demonstranter satte eld på sopbilar och kastade sten mot kravallpoliser vid oroligheterna i Neapel.

Omkullvälta bilar, sönderslagna skyltfönster, neddragna jalusier, tårgas och en hel rad sönderslagna ansikten ingick i det kaos som uppstod när neapelborna på torsdagen markerade sin avsky mot att en gigantisk soptipp ska anläggas i deras hemstad.

Soptippen ska bli den största i Europa, med en kapacitet på tre miljoner ton.

Sophanteringen i Neapel har väckt rabalder i årtionden. Maffian gör pengar på att fylla igen traktens avfallsanläggningar med bland annat miljöfarliga kemikalier och industriavfall, från norra Italien.

Det hela har lett till förhöjd cancerrisk, enligt miljöaktivister och läkarexpertis.

Stadens egna hushållssopor ryms emellanåt inte och växer till berg, även mitt inne i centrum.

Redan år 1994 tillsattes en särskild kommissionär för att lösa problemen, men en efter en av dem som innehaft posten har lämnat den utan att ha uppnåt några resultat.

Inkompetens, korruption och i synnerhet organiserad brottslighet har skapat ett mer eller mindre konstant krisläge.

När Silvio Berlusconi tillträde som premiärminister våren 2008 hade han sitt första regeringssammanträde i Neapel som en symbolisk gest.

Han skulle ta i med hårdhandskarna, men idag har han åter kallat samman regeringen för ett nytt krismöte om förruttnelsen i Neapel.