Forskargenombrott kan hjälpa barnlösa

2:09 min

För första gången har forskare lyckats göra en exakt bild på atomnivå av vad som händer när en spermie släpps in i ett ägg vid befruktningsögonblicket.

Det här är centralt för hur ett nytt liv startar, och kan leda till bättre kunskap om varför en del inte kan få barn, säger Monalill Lundqvist, chef för laboratoriet på fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

– I framtiden kanske man tidigare kommer att kunna diagnosticera de här fallen där man har den här oförmågan för spermien att binda till ägget, säger Monalill Lundqvist.

När ett barn ska bli till måste den spermie som först hunnit fram ta sig igenom den hinna som omsluter ägget. Här finns en speciell plats på äggets yta där spermien dockar med en så kallad receptor.

Exakt hur det går till på molekylnivå har inte varit känt förrän nu. Efter många års forskning har en grupp från Karolinska Institutet, ledd av Luca Jovine, lyckats knäcka proteinstrukturen för en del av den här receptorn. Resultaten publiceras nu i den tunga vetenskapliga tidskriften Cell.

På fertilitetslaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, ser man ibland exempel på att den här receptorn inte fungerar, säger chefen där Monalill Lundqvist. Det kan ibland vara orsaken till att det inte blivit några barn trots att allt sett normalt ut.

– När vi sedan gör provrörsbefruktning ser vi i mikroskopet i en del av de här fallen när man har ett normalt spermaprov att det inte har skett någon spermiebindning till ägget. Då är det orsaken till deras infertilitet.

Mer detaljerad kunskap om dörröppnaren in till ägget banar vägen för både framtida behandlingar mot ofrivillig barnlöshet och också nya preventivmedel, säger Monalill Lundqvist på Karolinska.

– Jag kan tänka mig att mna skulle försöka blockera den här receptorn. Då kan inte spermierna binda där och då sker ingen fertilisering, säger Monalill Lundqvist, fertilitetsenheten på Karolinska i Huddinge.