Pelle Svensson går till HD

Sundsvallsadvokaten Pelle Svensson och hans hustru går nu till HD Högsta domstolen för att få ett större skadestånd från TT Tidningarnas telegrambyrå för den kränkning dom utsatts för, berättar Sundsvalls tidning.
I tingsrätten tilldömdes Pelle Svensson 150.000 kronor och hans hustru 75.000 i skadestånd, en summa som Svea hovrätt sänkte till 100.000 respektive 50.000 kronor. Paret yrkar nu på i första hand 300.000 respektive 150.000 kronor i skadestånd om målet tas upp i HD.