Malmström kritiserar Sveriges asylhantering

2:13 min

Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström är kritisk mot att EU-länder, bland annat Sverige, fortsätter att skicka asylsökande till Grekland. Malmström har själv besökt Grekland och säger att de som överförs dit förvaras "under fasansfulla villkor".

– Ja, det är fasansfullt, jag har träffat de här människorna, de bor tretton stycken i en garderob, säger Cecilia Malmström i Ekots lördagsintervju.

Men skulle du rekommendera någon regering att skicka folk dit?

– Nej, jag rekommenderar ingen regering att skicka någon dit, vi har också berättat om de här erfarenheterna. Och den grekiska regeringen förnekar det inte på något sätt, de har enorma svårigheter, de skäms förstås åt detta och försöker göra något åt det.

Sverige skickar tillbaka vuxna asylsökande personer till Grekland, i de fall där Grekland var det första EU-landet de kom till. Allt enligt principerna i EU:s Dublinförordning.

Samtidigt har rapporter om omänskliga förhållanden för asylsökande i Grekland gjort att flera EU-länder avstår från att avvisa människor dit, bland annat Storbritannien och Nederländerna.

Cecilia Malmström, som ansvarar för flyktingfrågor i EU-kommissionen, tror att även Sverige snart tvingas sluta. Enligt Malmström tyder mycket på att Europadomstolen för mänskliga rättigheter kommer att stoppa de länder som fortsätter att skicka asylsökande Grekland.

– Det ligger flera fall i Europarådets domstol där detta har prövats och detta kommer att prövas väldigt snart. Och mycket tyder väl på att Europadomstolen att komma fram till att man inte kan skicka tillbaka till Grekland, säger Cecilia Malmström.

Tidigare i år framkom det att svenska myndigheter gör en annan tolkning av Dublinförordningen än vad den ansvariga EU-kommissionären Cecilia Malmström gör. Det handlade om att Sverige skickar asylsökande barn till Malta. Migrationsverket hävdade att Sverige inte har något val och att förordningen tvingar myndigheterna att skicka tillbaka barnen, men Cecilia Malmström avvisar den tolkningen.

– Man kan göra undantag för särskilt utsatta grupper, till exempel barn, om man tror att det asylland de först kom till inte uppfyller kraven för ett värdigt mottagande. Och i dag har vi några sådana fall, Malta inte så mycket nu men för ett år sedan, men Grekland i dag.

– De klarar inte av att ta emot de här människorna och behandla dem på ett sätt som uppfyller den minimistandard vid har. Och då kan man göra undantag, men det är upp till varje medlemsland att bestämma det.

Så när Migrationsverket och migrationsdomstolar säger att det kan man inte och så säger du att man kan göra det, då är det du som har rätt?

– Ja.

Hur vet du det?

– Om man läser texten så ser man att man har möjlighet att göra undantag.