Vad gör vi i Afghanistan?

8:56 min

Är våra svenska soldater där för fredens skull, för att försvara flickskolor och kvinnornas svåra situation? Inte alls säger man på Försvarshögskolan, Sverige är i Afghanistan för sin egen skull.