Nordkalk

150 ton kalksten förorenades med olja

Cementa har fått ta emot omkring 150 ton kalksten från Nordkalk, sten som är förorenad med olja.

Det var en slang på en grävmaskin på Nordkalk som gått sönder och därmed orsakat oljeläckaget.

I relation till de mängder kalksten som hanteras är 150 ton mycket lite och genom att Cementa bränner kalkstenen så förbränns och försvinner också oljan, säger Cementas miljöansvariga Kerstin Nyberg.

Det finns sedan tidigare ett tillstånd för Cementa att ta hand om denna typ av material och miljökonsekvenserna vid bränning bedöms som obefintliga eller mycket ringa.