IF Metall kräver bred energiuppgörelse

Stefan Löfven, ordförande i IF Metall, kritiserar energipolitiken som de rödgröna gick till val på. Han vill snarast se förhandlingar mellan regeringen och oppositionen om en långsiktig uppgörelse kring energipolitiken.

– Energin är oerhört för oss, för förutsättningarna för industrin, och då är det så att både regeringen och oppositionen har sagt att det krävs i grunden en blocköverskridande överenskommelse. Och då måste båda sidor röra på sig.

Men vad ska Socialdemokraterna göra för att röra på sig, det finns ju inget mellanting mellan att stänga av och fortsätta?

– Man kan hitta många olika alternativ på detta. Det viktiga är nu att man får insikten om att båda sidor säger att man att vill ha en blocköverskridande överenskommelse. Och då gäller det att sätta sig vid ett bord och börja diskutera hur en sådan överenskommelse ska se ut. Men det är klart att det finns möjligheter till överenskommelser, det finns det ju alltid.

Stefan Löfven, som dessutom är medlem av den socialdemokratiska partiledningen, är inte övertygad om den politik de rödgröna gick till val på, att ersätta kärnkraft med förnybara energikällor. Han vill ha nya försök till blocköverskridande uppgörelser om energipolitiken, trots att utsikterna att lyckas verkar små.

– Vi har svårt att se att vi ska klara energiförsörjningen genom att ta bort halva elförsörjningen. Det har vi svårt att se hur vi ska klara och samtidigt ha klara förutsättningarna för industrin. Det är vår utgångspunkt.

Och Stefan Löfven får starkt stöd från näringslivet. Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor vid Svenskt Näringsliv, anser att den långsiktiga energiförsörjningen behöver en bred politisk uppgörelse.

– Jag tycker att man behöver sätta sig ner och se om man inte kan skapa en blocköverskridande överenskommelse. Men en viktig komponent till den överenskommelsen är ju att öppna upp för ny kärnkraft som ersätter den befintliga kärnkraften. Vi bedömer att det är en väldigt viktig fråga för att ha en långsiktigt trygg energiförsörjning i Sverige.

Hur skulle det kunna bli en blocköverskridande uppgörelse?

– Där är ju kanske en förutsättning att man har sagt att man inte ska ha det rödgröna samarbetet på samma sätt längre. Inom socialdemokratin så finns det ju olika syn på det här med kärnkraften och det här är kanske något man behöver fundera över, om man ska ändra sin syn på just kärnkraften framtiden.

Samtidigt som det verkar finnas en samsyn mellan IF Metall och Svenskt Näringsliv i den här frågan, så går det ännu så länge inte att se något närmande mellan de politiska blocken, framför allt då mellan alliansen och Socialdemokraterna.

Kristdemokraten Mats Odell, som är ordförande i riksdagens näringsutskott, säger att han inte tror på några uppgörelser.

Socialdemokraternas nye näringspolitiske talesman, Lars Johansson, säger att det är regeringen som har bollen:

– För närvarande vårdar vi den överenskommelse som vi har med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Men ser du någon möjlighet över huvud taget att det skulle kunna gå att bli överens mellan blocken?

– Jag har svårt att se det så länge som regeringen biter sig fast vid en fortsatt utbyggnad av kärnkraften.