PCB-halten ökar i luften på Arktis

1:48 min

Efter många år av minskad PCB-halt i luften i Arktis så ökar nu halten av det ökända miljögiftet igen, enligt nya mätningar – detta trots att PCB varit förbjudet sen 1970-talet i de flesta länder. Ökningen kan enligt forskarna innebära ännu ett hot mot Arktis känsliga ekosystem.

– Sedan 2005 ser man tydligt att PCB-koncentrationen stiger igen. Och det är överraskande, säger Roland Kallenborn, miljögiftforskare på Norsk Luftforskningsinstitutt, NILU.

Forskarna vet ännu inte vad som ligger bakom de ökade halterna. Men en teori är att det är de senaste årens ökade antal skogsbränder i Sibiriens och Nordamerikas stora skogar ligger bakom.

Den PCB som släpptes ut i bland annat Europa för några årtionden sedan drev nämligen iväg norrut, innan giftpartiklarna föll ned och bands i barrträd på tundran. Och nu tycks alltså den här gamla PCB:n ha frigjorts igen, och drivit vidare till de allra nordligaste områdena.

PCB-halten i Arktis må fortfarande vara låg, säger Roland Kallenborn, men de senaste årens ökning från cirka fem till femton pikogram per kubikmeter är ändå ett hot mot Arktis och dess känsliga ekosystem – till exempel isbjörnarna.

– Det här kan få tydliga effekter på isbjörnspopulationen, säger Roland Kallenborn.

Mer om miljögifterna i Arktis kan du höra i Vetandets Värld klockan 12.10 eller 23.07 i P1.