Stockholm

Miljögift kvar i många skolor

2:22 min

Arbetet med att sanera det farliga miljögiftet PCB från Stockholms byggnader går långsammare än planerat. Regeringen har beslutat att all PCB ska vara borta ur alla fastigheter senast 2016. Men stora fastighetsägare i Stockholm, till exempel SISAB som förvaltar alla kommunala skolor, anser att det kan innebära både praktiska och ekonomiska problem.

Nina Wahlberg är teknik- och miljöchef på SISAB:

– Det beror på att rent byggnadstekniskt, när man byggde husen en gång i tiden så var de här fogarna överbyggda med plåtar eller med andra konstruktioner. Det gör att om vi skulle börja inventera och sanera så måste vi öppna upp hela den här konstruktionen och riskerar då att få in till exempel fukt.  Eftersom det här är fogar som är utsatta för väder och vind. Det här är något som vi vill undvika och försöka behålla husen så täta som möjligt tills det är dags för en större ombyggnation.

PCB är ett oerhört skadligt miljögift som visat sig kunna påverka arvsanlag och immunförsvar och dessutom är cancerframkallande. PCB förbjöds för över 40 år sedan - men eftersom ämnet tar så lång tid att bryta ner finns det fortfarande kvar i miljön runtom oss. Inom byggsektorn användes PCB främst i fogmassa, men har också varit vanligt i tillexempel färg och i golvmassa.

Att vistas i hus med PCB är inte farligt. Farligt blir det först när huset vittrar sönder och delar går ner i marken för att komma in i näringskedjan - säger Christer Edvardsson, chef för företagsenheten på miljöförvaltningen i Stockholm:

– Skälet till att man vill plocka bort PCB är för att få bort det från kretsloppet och för att minska riskerna att det sprids till framför allt mat.  

Men det har varit svårt att få alla byggnader sanerade, tidsfristen har förlängts och idag ska alla byggnader vara sanerade senast 2016. Om inte - och det är viktigt - det har beviljats dispens för att PCB-fogen ligger dolt, och det skulle innebära alltför stora ingrepp att inventera och att sanera. En sådan dispens har SISAB fått, och sån PCB får ligga kvar i husen berättar Nina Wahlberg - men hon vill inte kalla det för en tickande miljöbomb:

– Det är faktiskt så att vi har sanerat bort väldigt mycket PCB-fog, så någon tickande miljöbomb är inte det som finns kvar. Utan det ska vi ta hand om i lugn takt när husen ska renoveras.

Så de skolbarn som framöver kommer att vistas i era skolfastigeheter behöver inte på något sätt vara oroliga?

– Nä, absolut inte. Utan det här är PCB som finns inbyggd i husen och gör ingen skada för de som vistas i husen.

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se

Anna Björkman
anna.bjorkman@sr.se