Snart byggstart för Munksjöbro?

I Jönköping pågår nu planeringsarbetet för en bro över Munksjön för fullt, trots att det ännu inte tagits något slutligt beslut om en bro. Brobygget kan komma igång redan i slutet av nästa år.
Det finns visserligen ett principbeslut om ''stadsbyggnadsvisionen'', som handlar om att bygga ut staden kring norra Munksjön och i det projektet ingår en bro. Men kommunfullmäktige har ännu inte tagit beslut om att sätta igång något brobyggande. Ändå jobbar man för fullt på stadsbyggnadskontoret med planerna. Det finns idag ritningar som visar hur bron ska gå, från en ny rondell mellan Högskolan och polishuset på västra sidan Munksjön, till en ny rondell vid Kålgårdsgatan på östra sidan. Det är också tänkt att Munksjön ska fyllas ut på ett stort område och på utfyllnaden och det som idag är parkeringsplatser för östra centrum planeras nya kvarter med bostäder, strandpromenad, kontor och affärer. I november räknar stadsbyggnadskontoret med att vara klar med sina planer. I februari ska fullmäktige ta beslut. Och går miljöprövningen igenom, kan det bli byggstart för en bro redan i slutet av nästa år, eller 2003.