Rödgrönt samarbete i annan form

I går stod det klart att det rödgröna samarbetet skulle bli lösligare och att inga fler gemensamma budgetar var att vänta. I dag säger Mona Sahlin att det rödgröna samarbetet tar en paus.

– Även om samarbete i den form som de rödgröna hade till valet nu gör en paus, så kommer vi att fortsätta att träffas varje vecka och fortsätta att ha gemensamma utgångspunkter och insatser i riksdagen, säger Sahlin.

– Men formen för de rödgröna som det såg ut fram till valet, som vi inte fick förtroende för från väljarna, det gör en paus.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson säger att partierna inte kommer att samarbeta på den nivå som de gjorde i valrörelsen och i det regeringsförberedande arbetet.

Peter Eriksson tror att Vänsterpartiet helst skulle ha velat fortsätta samarbetet i tätare form än vad MP och S nu vill göra.