VETANDETS VÄRLD 29 OKT

Kartskatt på nätet visar landsbygden år 1630

19 min

En stor kartskatt har nu gjorts tillgänglig via nätet – 1600-talets svenska landsbygd. En guldgruva för dig som forskar om din hembygd.

Det var Gustav II Adolf som några år innan han stupade vid slaget Lützen beordrade att Sverige skulle karteras. Ett 60-tal lantmätare anlitades och skickades ut på landet för att rita kartor över gårdar, kyrkor, åkrar, kvarnar, humlegårdar, frukt- och grönsaksodlingar.

Karteringen varade 1630-1655 och lantmätarna hann med cirka hälften av det bebyggda Sverige (ej Skåne, ej Gotland) innan projektet dessvärre avslutades. Kartorna har förvarats på diverse olika arkiv i Sverige.

Nu har Riksarkivet skannat in kartorna och skapat en databas sökbar för alla och envar. Gå till www.riksarkivet.se/geometriska och ladda ner en insticksfil (pc/Mac) som gör det möjligt att se kartorna i hög upplösning.

Kartorna är mycket artistiska och pedagogiska. Objekt har ritats in i form av lättförståeliga färggranna symboler och dessutom finns förklarande text till vad som kan iakttas. Under stormaktstiden hade rikskansler Axel Oxenstierna i Stockholm långt gångna idéer om att öka kontrollen över landets resurser, och det var naturligt för honom att inventera de ekonomiska aktiviteterna på landet.

För hembygdsforskaren öppnar sig nu nya möjligheter. Man kan sitta vid hemdatorn och via google map ta reda på om det existerar en karta över ens egen hemort. Kartan kan laddas ner och skrivas ut. De kallas geometriska därför att de är storskaliga. De påminner i mycket om 1950-talets ekonomiska kartor, som också beskriver vilka områden som är bebodda, odlingar och andra förekommande näringar.