142 samkönade par vigda första året

Sedan ett år tillbaka kan par av samma kön vigas i Svenska kyrkan, och under den tiden är det 142 sådana par som har valt att gifta sig.

Ny statistik visar också att 83 av de 142 vigslarna ägde rum i Stockholms, Göteborgs eller Lunds stift.

Hösten 2009 tog Svenska kyrkans motsvarighet till riksdag, kyrkomötet, beslutet att tillåta vigslar av samkönade par.

Totalt sätt genomförs cirka 20 000 vigslar varje år i Svenska kyrkan.