EU begränsar sillfisket i Östersjön

1:48 min

Det kommer att fiskas betydligt mindre sill i Östersjön nästa år. Det blev resultatet av dagens hårda fiskeförhandlingar i EU:s ministerråd.

Under förhandlingarna har flera länder runt Östersjön krävt ökade fångstkvoter för både sill och den lite mindre skarpsillen. EU-kommissionen, stöttad av Sverige, ville i stället ha en minskning av sillfisket med mellan 10 och 30 procent i olika delar av Östersjön.

Slutresultatet låg ganska nära det som kommissionen och Sverige ville, och ansvarige ministern Eskil Erlandsson är nöjd.

– Eftersom jag har ställt upp på det är jag nöjd med det. Detta är resultatet av nästan ett dygns förhandlingar plus allt förberedelsearbete. Det jag verkligen gläds över är att ingen har i år heller har rört torskplanen, säger Eskil Erlandsson.

Just torsken har ju de senaste åren varit den stora tvistefrågan vid de årliga kvotförhandlingarna. Torsken har återhämtat sig bättre än vad de flesta hade vågat tro, och inför nästa år kommer EU tillåta ökad fångst av torsk i Östersjön.

Däremot är landsbygdsminister Eskil Erlandsson alltså nöjd med att man håller fast vid återhämtningsplanen för torsk. Det innebär att man nästa år drar ner antalet dagar då man får fånga torsk i Östersjön med 10 procent, något som i första hand drabbar de som fiskar i liten skala.

När det gäller Östersjöns skarpsill blir det en minskning av kvoten nästa år med 24 procent.

I dag diskuterade fiskeministrarna även kvoterna för den hotade blåfenade tonfisken. EU-kommissionen vill mer än halvera den kvoten inför nästa år, till 6 000 ton, men Medelhavsländer som Frankrike, Spanien och Italien vill behålla årets kvot.

Beslut om fångstkvoterna utanför Östersjön kommer EU att fatta under november och december.