Överenskommelse om Östersjöfiske får kritik

2:30 min

Efter hårda förhandlingar kom EU:s fiskeministrar i går överens om en drastisk minskning av nästa års kvoter för sill och skarpsill, men det är en för stor minskning enligt de svenska yrkesfiskarnas ordförande Henrik Svenberg.

– Nu kommer en sådan här stor minskning av framförallt skarpsillfisket att leda till betydande förluster för ett antal av våra medlemmar, och jag tror att det är alldeles i onödan, säger Henrik Svenberg.

Vid gårdagens hårda fiskeförhandlingar rådde stor oenighet om hur det står till med bestånden av framför allt sill och den mindre skarpsillen.

Till exempel Polen och de baltiska länderna ville få till en höjning av sillkvoterna, och ansåg att man hade forskares stöd för att det var rimligt.

EU-kommissionen pekade på andra forskningsrön som talar för en minskning av fisket på sill och skarpsill.

Under förhandlingen fick kommissionen fullt stöd av Sveriges ansvariga minister Eskil Erlandsson om att fisket bör minska med mellan 10 och 30 procent i olika delar av Östersjön.

– Vi vill ha en långsiktigt hållbar beskattning utav bestånden, säger Eskil Erlandsson.

En företrädare för dansk fiskenäring kallar svenska regeringens inställning när det gäller sillfisket är "oförlåtlig".

Henrik Svenberg från de svenska yrkesfiskarna menar att ministerrådets beslut inte parerar för de naturliga svängningarna i beståndet av sill och skarpsill.

– I så fall skulle man ha hållit sig till en maximal minskning på 15 procent, säger Henrik Svenberg.

Nu blir minskningen betydligt större för skarpsillen i Östersjön, minus 24 procent. Sillfisket väster om Bornholm ska minska med 30 procent nästa år.

Däremot fick Sverige och EU-kommissionen gå med på en mindre minskning av sillfisket i större delen av Östersjön.

– Jag hade önskat att vi hade kunnat följa kommissionens förslag rakt över, men det visste jag på förhand att det blir det aldrig. Det blir alltid så att man måste kompromissa för att överhuvudtaget få ett beslut, säger Eskil Erlandsson.

Och kompromissen känns okej?

– Annars hade jag inte ställt upp på den.

I år var första gången på länge som torsken inte var det som fiskeministrarna tvistade mest om vid de årliga kvotförhandlingarna.

Torsken i Östersjön har nämligen återhämtat sig bättre än vad de flesta hade vågat tro, och nästa år blir det en viss ökning av torskfisket.

Värdet av alla fiskfångster i Östersjön under 2008 har uppskattats till drygt 2 miljarder kronor. Knappt en fjärdedel av den fisken landades i svenska fiskhamnar.

I december ska EU:s fiskeministrar förhandla om fiskekvoter för nästa år för bland annat Skagerack och Kattegatt.