Landstinget

Fler vill jobba kvar efter 65

Fler anställda inom landstinget kommer att jobba kvar efter 65-års ålder. Den bedömningen gör landstinget. Intresset att jobba kvar i den åldern har märkts de senaste åren och den trenden kommer att hålla i sig.

Framförallt har det varit anställda med tidigare deltidstjänster och  yrkesgrupper som exempelvis läkare som visat intresse för fortsatt jobb efter 65. Inom en tioårsperiod framöver kommer ca 26 procent av de anställda inom landstinget nå 65 år.