Socialskandalen i Mark

Nye ordföranden motarbetade en granskning av fosterbarnen

1:38 min

I går kväll valdes socialdemokraten Anita Lomander, att ta över ordförandeskapet i socialnämnden i Mark efter Owe Eglinger som avgått. Radio Sjuhärad kan nu avslöja att hon har vägrat att granska fallet med de uppmärksammade fosterbarnen. Anita Lomander har dessutom mycket hårt kritiserat de nämndledamöter ifrågasatt ärendet.

– Jag tycker inte att jag varit kritisk mot andra nämndledamöter, säger Anita Lomander, ny ordförande i Socialnämnden.

– Det var tråkigt att man skulle få sådana påhopp som man fick av Anita Lomander, säger Lars-Inge Andersson, KD.

Lomander fick uppdrag att granska
Redan i början av februari så beslutade socialnämnden att låta två politiker från socialnämnden granska fallet med de två fosterbarnen. En av dessa blev Anita Lomander, i dag ny ordförande i nämnden. Hon var då kritisk mot att man skulle granska ärendet och röstade mot att granska fallet när det blev omröstning i nämnden. De borgerliga och markbygdspartiet drev dock igenom en granskning med en rösts övervikt .

Men veckorna gick utan att Anita Lomander gjorde några ansträngningar att genomföra socialnämndens uppdrag. Efter fem veckor kom istället socialstyrelsens första kritik av nämnden för hur man handskats med de två fosterbarnen. På socialnämndens möte ytterligare en vecka senare så föreslog ordföranden Owe Eglinger att man skulle anse Lomanders uppdrag att granska nämnden för fullgjort. Något som det dock inte var. Förutom Anita Lomander skulle Anders Lindal, M, granska ärendet med de två fosterbarnen.

Ljög i protokollet
När så det hårda kritiken från socialstyrelsen kom, (sedermera har det kommit kritik i flera omgångar från socialstyrelsn där kritiken blivit allt mer hårdare för varje gång), beslutade nämnden i slutet av mars att tillsätta en konsult som skulle följa det fortsatta arbetet med de två fosterbarnen. Nämnden försklarade då att Anita Lomaders och Anders Lindals uppdrag att granska ärendet för nämndens räkning var fullgjort. Så skrev man också i protokollet, att uppdraget var fullgjort.  Det var dock så långt från sanningen man kan komma eftersom de inte gjort någon granskning alls.

– Vi gjorde aldrig någonn granskning och vi fullgjorde aldrig vårt uppdrag, säger Anita Lomander i dag

Lomander förtryckande mot nämndkolleger
Vid flera tillfällen i nämnden hör Anita Lomander till de som var mest repressiva, eller förtryckande mot de ledamöter som hade en kritisk uppfattning. Det vittnar flera ledamöter om. Kristdemokraten Lars-Inge Andersson blev kritiserad av flera när han ville ha en ny ordförande i sociala utskottet.

– Hon var den som gick hårdast åt mig vid det tillfället, berättar Lars-Inge Andersson.

I dag så sitterv Anita Lomander som ny ordförande för den hårt kritiserade nämnden.

– Jag tror att jag är rätt person att leda nämnden, säger Anita Lomander.