Nyköping

Fortsatta protester mot skolförslag

Protesterna fortsätter mot planerna på att lägga ner och slå ihop skolor och flytta klasser i Nyköping. En rad Nyköpingsbor har lämnat in olika medborgarförslag till politikerna, med krav på noggrannare utredningar, innan mellanstadieskolorna på landsbygden läggs ner.

Bland annat skriver en Nyköpingsbo att kommunen borde titta närmare på konsekvenserna för barnen i Stavsjö, som kommer tvingas byta skola tre gånger dom första sex läsåren.  

Flera andra skriver kommunen borde göra en utvärdering av kvalitén på  undervisningen i landsbygdsskolorna innan dom läggs ner.