Gröna städer över hela världen nätverkar för miljön.

12 min

Världens städer får en allt viktigare roll i miljö- och klimatarbetet. Städer över hela världen samarbetar i olika organisationer och nätverk för att lära av och inspirera varandra i arbetet för en hållbar stadsmiljö. Förra veckan hölls den första konferensen i Stockholm med deltagare från 25 länder och 83 europeiska och amerikanska städer.

- Världens framtid beror på om våra städer blir hållbara eller inte. De flesta av jordens invånare bor i städer och det är städerna som gör störst skada på miljön, så vad ska vi dra för slutsats ?

säger David Saunders, en av deltagarna på konferensen.

David Saunders jobbar med  i staden Bristol i sydvästra England. Bristol har historiskt haft en nyckelposition i såväl den transatlantiska slavhandeln som den industriella revolutionen. I dag är Bristol bland mycket annat ett nationellt centrum för ett flertal brittiska miljöorganisationer och bär också titeln Storbritanniens gröna huvudstad. I somras ordnade Bristol en för att undersöka om en stad kunde bli helt kodioxidneutral.

- Men svaret blev tyvärr - det går inte att få 0-utsläpp av koldioxid från en stad, såvida man inte börjar jobba med åtgärder som kan binda koldioxiden också i landskapet runtomkring, säger David Saunders.

Så nu har Bristol inlett ett samarbete med stans lantbruksuniversitet kring en koldioxidsnål fond för framtiden - man ska tex odla mer i närområdet, både tex träd å mat för statsborna, med så litet fossil energi som möjligt - å så har man planer på att göra om en av Bristols parker till en stadsbondgård.. Nu hoppas David Saunders att Bristol, med sitt förflutna skall få vara med och inspirera och skapa en ny revolution - en grön omställning, som han är övertygad om kommer att drivas av världens städer. Å den är på gång, även om inte alla fått korn på den, menar han..

En annan deltagare på konferensen som är övertygad om städernas makt och möjligheter att skapa förändring är borgmästaren i Minneapolis i den amerikanska delstaten Minnesota, RT Ryback.

När han valdes till borgmästare första gången - 2001 tog den dåvarande amerikanska presidenten George Bush beslutet att INTE skriva under Kyotoprotokollet om att börja minska världens koldioxidutsläpp. RT Ryback reagerade med bestörtning..

- Mitt arbete sprang ur en stor besvikelse. Jag blev förskräckt när mitt land inte skrev under Kyotoprotokollet och gick då ihop i en grupp med 6 andra borgmästare som bestämde oss för att skriva under på egen hand. "Om vårt land inte skriver under så får väl våra städer göra det" tänkte vi.

RT Ryback gick till val på en vision om ekologisk hållbarhet och ansågs nog i början av 2000-talet som litet udda eller knäpp, säger han själv. Men 2005 omvaldes han stort och idag är har han många efterföljare. Nu har över 1000 amerikanska borgmästare visat att de vill driva en mer progressiv politik för koldioxidminskningar och har även de skrivit under protokollet.

Ryback säger att de miljöengagerade lokala politiker som länge kämpat i motvind äntligen fått en partner i president Barack Obamas regering.

- Vi får numer finansiellt stöd från regeringen för i stort sett alla gröna projekt i min stad, säger RT Ryback och nämner yrkesutbildningar till nya gröna företag, installering av solpaneler, och vattenrening i gröna tak, konvertering av ett stort kolverk till naturgas, bensinbilar till elbilar, mikrolån till små företag mm.

Men ännu återstår mkt, tex att förbättra kollektivtrafiken och att förtäta staden. RT Ryback tar Stockholm som exempel på en stad som är trevlig att promenera i eftersom det bor många människor i stadskärnan, som inte heller proppas igen helt av bilar. 

- Det är en kvalitet som många amerikanska städer förlorat efter andra världskriget, och som vi nu vill återställa.

Minneapolis växer och vill fortsätta att växa, eftersom tätare städer är mer hållbara städer, förklarar RT Ryback, borgmästare i Minneapolis, som också understryker att det är viktigt att skaka liv i klimatkrismedvetandet igen.

De städer som ska visa vägen i EU ärsom blir miljöhuvudstad 2011, i Spanien 2012 och franska .

Tanken med utmärkelsen är inte bara att staden ska fungera som inspirationskälla för andra, priset skall också stimulera till en ännu snabbare omställning mot hålllbara städer för framtiden står det i konferenskatalogen.

Nantes på den franska västkusten, jämförs ibland med Malmö. En hamnstad som gått igenom en stor och smärtsam transformering sedan 70- och 80- talens varvskris. Men Nantes, har precis som Malmö, hittat en väg mot förnyelse genom att satsa extra på miljön.

- Vi har gjort mycket. Vi är till exempel mycket stolta över vår kollektivtrafik. Nantes var den första staden i Frankrike, och en av de första i världen, som satsade på spårvagnar redan i slutet av 1970-talet, när alla andra tävlade om att riva upp spåren, säger Ronan Dantec, vice borgmästare i Nantes och miljöpartist.

En annan sak han framhåller är att staden minskat användningen av bekämpningsmedel med nästan 85% på 5 år. Nu är Nantes nästa stora projekt att minska stadens utsläpp av växthusgaser med 50% till år 2025, och samtidigt lyckas uppnå ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Det ena kan inte få utvecklas på bekostnad av det andra, understryker Ronan Dantec.

Ronan Dantec är också engagerad i organisationensom samlar över 1000 städer från 95 länder över hela världen. Dantec leder United Cities klimatförhandlingsgrupp och kommer att finnas med för att föra sina medlemmars talan vid FNs nästa stora klimatmöte i Cancun i Mexico.

- Idag är mobiliseringen i städerna en av de få riktigt positiva krafterna världen har i klimatarbetet, men även när det gäller andra miljöfrågor. Där finns engagerade ledare som testar saker och hittar nya lösningar.

Men Ronan Dantec tror ändå att det är farligt att tro att städerna skulle klara arbetet ensamma. Ska vi lyckas med de stora minskningar av växthusgaser som vi har framför oss måste vi få en mobilisering på alla nivåer, menar han. 

- Då måste den entusiasm vi sett här på konferensen i Stockholm spridas inom Europa, över hela världen och avsättas i internationella avtal.

Men RT Ryback, borgmästarkollega i amerikanska Minneapolis säger att han ändå hellre ser miljoner lokala initiativ för klimatet och för  en bättre miljö över hela världen, än ett gemensamt internationellt avtal.

-Riktigt förändring måste växa nerifrån och upp. Det har bevisligen fungerat i USA. Förhoppningsvis kan vi nu pusha varandra att göra ännu mer...