Start för sanering av brädgård i Vall

Nu kan saneringearbetet av den nedlagda brädgården i Vall sätta igång. Tekniska nämnden i Gotlands kommun har tagit det formella beslutet att bli huvudman, vilket krävdes för att projektet ska kunna starta.

Naturvårdsverket betalar hela saneringen som kommer att kunna starta om ungefär ett år. Bland annat ska kreosot som hamnat i grundvattnet tas bort.

När hela området är sanerat är ännu inte klart.