Skogsägarna avverkar igen

De gotländska skogsägarna har börjat avverka skog igen ! Det innebär bland annat att Gotlandsflis nu kan minska importen tack vare ökad avverkning här på ön.
''Vi har kunnat öka användningen av gotländsk skogsråvara i vår produktion till 95 procent av allt timmer vi sågar'', det säger Lars Ahlby VD i Gotlandsflis. Tidigare klarade företaget bara cirka 40 procent, och fick därmed importera mer än hälften av behovet. Vid bolagsstämman beslutades om en utdelning på en krona per aktie - den första utdelningen på många år. Göte Åborn, Berga, omvaldes som ordförande i styrelsen för Gotlandsflis.