Karlskrona

Föräldern: "Svordomslistan blev en tävling"

1:05 min

Det finns både för och nackdelar med ett bestraffningsystem i skolan, det anser föräldrar till barn i Skrävle skola utanför Karlskrona där barn som svurit har straffats med städning.

Fredrik Karlsson är förälder och ordförande i föräldrarådet på Skrävle skola.

– Man ska enligt läroplanen arbeta med elevernas språkbruk, med elevernas medbestämmande och det har man gjort fullt ut i det här tycker jag. Eleverna har sätt detta som en form av tävling, "nu har jag gått på skolan i tre år och har klarat mig och har inte hamnat en enda gång på den här listan", säger Fredrik Karlsson.

Finns det någon nackdel med straffsystemet, hade du velat behålla listan?

– Det hade varit fel om det här hade varit en disciplinäråtgärd om det var så att läraren stod och straffade. Men det finns inte ett sådant arbetsklimat, sa Fredrik Karlsson.

Det var när Skolinspektionen gjorde besök i Skrävle skola nyligen som eleverna berättade om den så kallade "svordomslistan".

På en lista på väggen stod barnen och lärarnas namn och beroende på svordom fick de olika straff i form av städning. Listan är nu borttagen.

Och Fredrik Karlsson är inte säker på om han tycker det är bra eller dåligt att listan nu tagits bort.

– Naturligtvis är det inte okej med straff så här men jag tror det ändå är nödvändigt med någon form av system.

Jenny Lindeborg
jenny.lindeborg@sr.se

Ingrid Hildingsson
ingrid.hildingsson@sr.se