LÄNSSTYRELSEN

Lista på mest förorenade platser

Den mest förorenade platsen på Gotland är Södervägs brädgård i Vall, där träimpregnering med kreosot orsakat mycket allvarliga mark- och grundvattenföroreningar. Det framgår av länsstyrelsen prioriteringslista över de platser som bedöms utgöra störst risk.

Andra platser som har hög prioritet är Marmorbrottet, strax öster om Visby, Renokiosken i Visby där det funnits en kemtvätt, Källungesågen, Österby brädgård, Ljugarns elverk och Fidesågen.

Länsstyrelsen har under tio år kartlagt alla platser på ön där det skett miljöfarlig verksamhet som kan ha orsakat markföroreningar.

Mattias Veijlens som är miljöhandläggare på länsstyrelsen, tycker att det är glädjande att Gotlands kommun nu beslutat gå in som huvudman för fyra av de allvarligast förorenade områdena, eftersom saneringsarbetet då kan komma igång.

Programmet ska nu skickas in till Naturvårdsverket tillsammans med ansökan om medel för ytterligare undersökningar och tillsyn på förorenade platser.