OK för köp av Perstorp AB

Sydsvenska Kemi har nu fått alla nödvändiga myndighetstillstånd för att kunna köpa kemikoncernen.
- Det är mycket glädjande att vi nu på så kort tid har klarat av hela tillståndsfrågan, skriver vd:n för Sydsvenska Kemi Harald Mix i en kommentar. I och med detta har man uppfyllt ett av villkoren för köpet. De andra två villkoren är att Perstorp AB:s golvverksamhet Pergo delas ut till aktieägarna och att minst 90 procent av aktieägarna godkänner köpet. Den 12 juni håller Perstorp AB bolagsstämma. Då står det klart om köpet kan genomföras. Tidigare har också EU-kommissionen godkänt Sydsvenska Kemis köp av Perstorp AB. Sydsvenska Kemi ägs av riskkapitalföretaget Industri Kapital.