LÄNET

Nu ska rödingen i Vättern märkas

Den hotade storrödingen i Vättern ska nu märkas i vetenskapligt syfte. Det är för att undersöka hur stor andel av den fisk som fångas och sedan släpps tillbaka som faktiskt överlever.

Många sportfiskare slänger tillbaka mindre fiskar men storrödingen tros inte må bra av den häftiga tryckförändringen och temperaturskillnaderna i vattnet.

Därför ska länsstyrelsen i Jönköping nu märka fisken, ett tillstånd man fått av djurförsöksetiska nämnd i Linköping.