Malmö

Miljögift på fler skolgårdar

1:36 min

Miljögiftet PCB finns i jorden på flera skolgårdar i Malmö. I somras hittades höga halter av giftet på Annebergsskolan. Och prover visar att PCB finns på fler skolgårdar.

Kommunala Stadsfastigheter har tagit prover på ytterligare 13 skolgårdar i Malmö där man sedan tidigare vet att det finns PCB i byggnaderna. Även där har man nu hittat giftet på skolgårdarna.

– Där har det funnits PCB-halter i mycket varierande grad. Annebergsskolan är fortfarande den värsta, säger Emelie Nyberin, miljöinspektör i Malmö.

Förutom Annebergsskolan har man hittat högst halter på Kirsebergs fritidsgård och förskola och på Wadstagårdens skola och förskola.

PCB är ett miljögift som förbjöds i Sverige 1978. Det bryts ner långsamt och finns kvar i miljön. Vi utsätts allihop redan för mer än vad som är hälsosamt. Därför är det allvarligt med de höga halterna på Annebergsskolan där det finns yngre barn som kan svälja jord när de leker. Idag finns stängsel på delar av skolgården för att hindra barnen att vara just där.

– Just nu är det ingen fara, säger Emelie Nyberin.

Den här veckan börjar man saneringen på Annebergsskolan. Giftet i jorden kommer från fönsterfogarna. Innan PCB förbjöds användes det bland annat i fogmassor. Nu under novemberlovet när inga barn finns på plats ska fönsterfogarna bytas ut.

Senare ska även jordmassor på gården schaktas bort. Framöver blir det även fler saneringar på de andra skolor där giftet hittats.

– Ja, absolut. Det kommer att bli fler, säger Emelie Nyberin.