Gammal spjutteknik ännu äldre

En speciell teknik som stenåldersmänniskor använde för att tillverka riktigt skarpa spjut och verktyg kan ha använts 55 000 år tidigare än man hittills trott. Det konstaterar ett grupp franska forskare som studerat gamla stenverktyg som hittats grottan Blombos cave, i Sydafrika.

För ungefär 75 000 år sen levde människor i den här grottan. Med hjälp av mikroskopiska anakyser kunde forskarna se hur deras verktyg tillverkades.

Stenverktygen gjordes extra vassa genom att människorna karvade bort flisor från stenbiten precis vid stenens kant med hjälp av till exempel djurben.

Människan tillverkade alltså riktigt vassa vapen långt tidigare än man trott. Studiens författare tror att den här tekniken kan ha varit fördelaktigt för de som levde runt omkring Blombos cave när andra grupper av männisor migrerade till Afrika för 60 000 år sen.