Saneringsskuld återstår

Det är fortfarande oklart vem som ska betala för saneringen av de miljöfarliga ämnen som upptäcktes vid Vike minnesgård i Boge.
Den slutliga kostnaden på drygt 133 000 kr blev en chock för stiftelsen som driver minnesgården, enligt ordföranden Hans Dahlström. Det var hösten 1999 som ett 20 -tal tunnor upptäcktes vid minnesgården som bland annat innehöll giftigt impregeringsmedel. Länsstyrelsen som skulle stå för 80 000 kr av kostnaden, kunde inte få fram pengarna. Därför ansöker nu stiftelsen att kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnden avskriver denna skuld. Stiftelsen påpekar att mycket oavlönat arbete lagts ner på att vårrusta minnesgården som besöks av många personer. Stiftelsen själv har inte mer pengar än vad som behövs för att hålla verksamheten igång och om kommunen inte går med på att avskriva återstående kostnader för saneringen, blir det svårt att hitta personer som är villiga att ingå i styrelsen och att utföra frivilligt arbete vid Vike minnesgård, tror Hans Dahlström.