studio ett måndag 1 november

Bildt, Sahlin och Eriksson om Afghanistan

20 min

Senast 2014 ska de svenska styrkorna i Afghanistan ha övergått från att vara stridande till stödjande. Så lyder den överenskommelse som regeringen har träffat med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vad betyder det? Vad fick partierna att komma överens? Är det ett svek mot väljarna? Diskussion och analys i Studio Ett. Medverkande: Carl Bildt (M), utrikesminister, Mona Sahlin(S) partiordförande, Peter Eriksson(MP), språkrör Miljöpartiet, Claes Arvidsson, ledarskribent Svenska Dagbladet och Jonas Thunberg, utrikesredaktör Flamman. 17-timmen.