Ingen utredning om Arkelstens bjudresor

1:03 min

Det blir ingen förundersökning mot den moderata partisekreteraren Sofia Arkelsten i fallet med bjudresorna till Frankrike, Finland och Tanzania.

Inte heller att Arkelsten fick använda en bil gratis faller under mutlagstiftningen, säger överåklagare Gunnar Stetler vid Riksenheten mot korruption.

– Riksdagsmän kan göra studieresor som kan betalas av andra. Det finns inget hinder i lagstiftningen mot detta eller i riksdagens regelverk.

– De har innehållit sakfrågan. Man har varit tvungen att åka till respektive ställe för att titta på de här företeelserna.

– Så vitt jag kan bedöma har nöjesinslagen varit begränsade, vilket kort och koncist gör att de har varit korrekta och tråkiga vilket gör att mutlagstiftningen inte blir tillämplig.

Sofia Arkelsten har tagit emot vissa saker, men ändå blir det ingen förundersökning. Vart går gränsen?

– Gränsen går någonstans vid den egna nyttan, i det här fallet vid nöjes- eller påverkansbiten. Det är det inte frågan om utan det är vissa intressenter som har försökt informera Sofia Arkelsten om vissa sakfrågor.

– Så vitt jag kan bedöma hittills så har inget annat visat sig än att informationen inte har varit parad med allt för mycket nöjesevenemang.